Adatkezelési tájékoztatás

2018-05-25 10:14:10

Tájékoztatjuk Tisztelt Előfizetőinket, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei alapján társaságunk, mint Adatkezelő az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

Adatvédelmi Tájékoztató

Névváltozás

2018-05-08 13:50:27

Tájékoztatjuk Tisztelt Előfizetőinket, hogy a Story 4 csatorna neve TV 4-re változott.

ÁSZF-változás

2018-05-07 15:09:56

Tájékoztatjuk Tisztelt Előfizetőinket, hogy nyilvános televízióműsor-elosztás és nyilvános rádióműsor-elosztás (kábeltévé), valamint internet szolgáltatásunk Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) 2018. június 6-i hatállyal módosulnak.

A módosítások indokául jogszabályváltozás szolgál. A 2018.05.25-től közvetlenül alkalmazandó GDPR (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről [általános adatvédelmi rendelet]) tartalmának való megfelelés érdekében kerül sor a módosításra. Mindezek alapján az ÁSZF legfontosabb változásai a következők és mely miatt az alábbi tárgykörben, az alábbi feltételek módosulnak:

– pontosításra kerülnek az ÁSZF törzsszövegében az adatkezeléssel kapcsolatos szabályok (ÁSZF 10.2.2. és 10.2.3. pontok),

– az ÁSZF-ek 5. sz. mellékletét képező adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat átfogó módosításra került a GDPR-nak való megfelelés érdekében.

Az ÁSZF egyebekben nem módosul.

Általános Szerződési Feltételeink teljes szövege hatálybalépésig és azt követően is megtekinthető ügyfélszolgálati irodánkban, valamint weboldalon.

A fenti változások az előfizetőkre nézve nem hátrányosak, az előfizetőket ezen okból nem illeti meg a változáshoz kapcsolódó felmondás. Amennyiben a módosítás az Előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz, az Előfizető az értesítéstől számított 45 (negyvenöt) napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott idejű Előfizetői Szerződést.

Az Előfizető a határozatlan idejű Előfizetői Szerződést azonnali hatállyal bármikor jogosult további jogkövetkezmények nélkül felmondani.

Ügyfélszolgálatunk A

 

Telefon:
06-62-765-567 (kábeltelefonról ingyenesen hívható szám)
E-mail:

Cím:
6750 Algyő, Kastélykert u. 49.
Nyitva tartás:
hétfőn, kedden, szerdán, pénteken: 9-16 óráig, csütörtökön 8-20 óráig

Bankszámlaszám:
57600125-11007159 (3A Takarékszövetkezet)
Adószám:
11908342-2-06
Cégjegyzékszám:
0609006567